d.s trúng thưởng - tuần 1

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 Doan Tri 176 26/09/2017
2 Nguyen Dang Khoa 155 26/09/2017

d.s trúng thưởng - tuần 2

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 HO THANH VY 211 05/10/2017
2 HUYNH MINH THUAN 210 05/10/2017
3 duy 185 05/10/2017
4 Lâm Thiên Nhã 181 03/10/2017
5 Trần Quốc Hoài 176 02/10/2017
6 Phi Hải 173 04/10/2017
7 Đinh Việt 165 05/10/2017
8 Trương Thiện 158 05/10/2017
9 Nguyễn Linh 156 02/10/2017
10 Trong Nghia Quach 149 01/10/2017

d.s trúng thưởng - tuần 3

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 Chau Phu Loc 230 08/10/2017
2 Phạm Thanh Tâm 224 08/10/2017
3 Đức Nguyễn 218 08/10/2017
4 nttphuong199 214 11/10/2017
5 Huỳnh Trúc 210 08/10/2017
6 Cuphung 210 07/10/2017
7 vhung232 209 08/10/2017
8 Lê Cường 208 10/10/2017
9 Châu Thị Liên 206 08/10/2017
10 Ông's Lợi's Nguyễn's 204 08/10/2017

d.s trúng thưởng - tuần 4

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 Nguyễn Hoàng Dũng 180 13/10/2017
2 Tuan Hung Le 150 17/10/2017

d.s trúng thưởng - tuần 5

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 Nguyễn Vũ 210 26/10/2017
2 Vĩnh Phúc 198 22/10/2017
3 Nha Huynh 193 23/10/2017
4 LƯU DUYÊN 183 26/10/2017
5 Maya Nguyễn 182 26/10/2017
6 hieubanghuynh 182 22/10/2017
7 Jolie Pham 178 26/10/2017
8 Khương Đinh 173 20/10/2017
9 Trại Gà Đất Việt 168 24/10/2017
10 Tư Mã Ý 166 24/10/2017

d.s trúng thưởng - tuần 6

STT Họ tên số lần trám thời gian tham gia
1 Tống Thanh Thảo 224 28/10/2017
2 tranthaian39 220 28/10/2017
3 Thanhdau1408 217 29/10/2017
4 ankuzz 204 28/10/2017
5 tuyetanhpham 204 29/10/2017
6 Thinh Pham 167 27/10/2017
7 Trang Đài Lê 142 26/10/2017
8 Le Thảo 142 27/10/2017